Ana Sayfa / / İSKAMBİL FALI

Hera

Hera

(222)
+500 FAL UZMANI
Emel

Emel

(98)
+1000 FAL UZMANI
Gülce Engin

Gülce Engin

(84)
+1000 FAL UZMANI
Medyum Afra

Medyum Afra

(160)
+1000 FAL UZMANI

İskambil falı iskambil kartlarıyla bakılan bir yöntemdir. Falcılar tarafından özellikle seçilen 28 kart ile bakıldığı bilinmektedir. Diğer fallara nazaran çok ayrıntılı bilgi vermediği bilinir. Aynı zamanda geleneksel bir fal olduğu için günümüzde bunu gerçekleştiren, fala bakan falcıların sayısı da oldukça azdır.
İskambil fallarına bakılma sebebi kişilerin geleceğe dair umutlarının yeşermesi amacıyla gerçekleşmektedir. Bireyler günümüzü yaşarken ve geçmişi bilirken geleceği de düşünmeden edemez. Bu duruma yönelik atılabilecek seçeneklerden birisi de fallar olmaktadır. Bunun yanı sıra burçlar da bireylerin merakını gidermek adına yöneldiği konular arasındadır.
İskambil Falı, en eski kehanet yöntemlerinden biridir. 14. yüzyılın başında, Avrupa’da oyun kartlarının icadından hemen sonra ortaya çıkan bu fal türünde okuma yöntemi Tarot ile benzerlik göstermektedir. Fakat İskambil Falı’nda açılımların farklı yolları da bulunmaktadır. Kartlar dört elementle (hava, toprak, ateş ve su) bağlantılıdır. Her bir elementte 13 kart vardır ve 13 Kameri ayı temsil etmektedir. Ayrıca toplamda 52 tane olan kart sayısı da yılın 52 haftasını simgeler. Maça kartlarının elementi havadır. Dedikoduları, rekabeti, sırları ve hayal kırıklıklarını temsil ederler. Karo kartlarının elementi topraktır. Kariyer ile parasal durumları temsil ederler. Sinek kartlarının elementi ateştir; tutkuyu ve başarıyı temsil ederler. Kupa kartlarının elementi ise sudur. Aşkı, dostluğu ve mutluluğu temsil ederler. Bir desteyi dağıtmadaki temel anlayış kartları karıştırırken problemlerinize veya istediğiniz soruya odaklanmak ve kartları belli bir düzende çekerek masaya koymaktır. Cevabını hemen almak istediğiniz bir soru için tek bir kart seçmeniz gerekir. Üçlü açılım da sık kullanılır. Burada seçeceğiniz üç karttan ilki geçmişi, ikincisi şimdiki zamanı, üçüncüsü ise geleceği aydınlatır. Bazen de hayatınıza genel olarak bakmak isteyebilirsiniz. Bu durumda üç farklı kategori için 3 ayrı kart seçilir. İlk kategori sizi, ikincisi ailenizi ve arkadaşlarınızı, üçüncüsü ise beklentilerinizi, olmasını istemediğiniz şeyleri ve geleceğinizi yansıtır.